WM gebouw

Schenken en nalaten

Het beheren van de nationale volkenkundige collectie is de belangrijkste opdracht van het museum. Het is onze missie om te inspireren tot meer wereldburgerschap en daarmee bij te dragen aan een betere wereld. We vergroten kennis over hoe mensen samen de wereld vormgeven en stimuleren empathie door menselijke verhalen, ervaringen en perspectieven te delen. We zijn een museum over mensen.

Schenken

Schenkers maken het ons mogelijk om de hoogste kwaliteit na te streven bij het realiseren van onze missie. We maken een steeds wisselend programma van tentoonstellingen, onderwijs-en publieksprogramma’s voor een zo divers en groot mogelijk publiek. We doen onderzoek en we investeren in de duiding, toegankelijkheid en relevantie van de collectie.

Het is mogelijk om eenmalig of periodiek aan het Wereldmuseum te schenken.

Nalaten

Om uw bijzondere verbinding met het museum vorm te geven kunt u het Wereldmuseum ook bij testament tot erfgenaam benoemen, of een legaat nalaten in de vorm van een specifiek bedrag of objecten. Misschien denkt u zelfs aan een Fonds op Naam. We bespreken uw wensen en de mogelijkheden heel graag met u.

Op de website van het Rotterdamse initiatief Ik Was Hier vindt u meer informatie over schenken via uw testament.  

ANBI

Het Nationaal Museum van Wereldculturen is aangemerkt als Culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Hierdoor heeft u als particulier verschillende mogelijkheden om giften aan de stichting van de inkomstenbelasting af te trekken tot wel 125% van de hoogte van uw schenking. Bij een periodieke gift van ten minste vijf jaar biedt de belastingdienst u nog eens extra voordelen. Hoe dit voor uw situatie exact uitwerkt, kunt u het beste bespreken met uw belastingadviseur. 

Contact

Heeft u vragen over schenken aan het Wereldmuseum? Neem dan gerust contact op met Josine Hoogenraad via 088-0042916 of josine.hoogenraad@wereldculturen.nl.  

Een gift kunt u overmaken naar IBAN NL17ABNA0516009311 ten name van Stichting Wereldmuseum Rotterdam.