Museum over Mensen

Privacy beleid

Als museum over mensen hechten wij veel waarde aan jouw privacy en wij zullen je persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming verwerken.

Privacy statement

In dit privacy beleid beschrijven wij onze privacy principes. Hier geven wij aan waar wij om informatie vragen, wat voor reden dit heeft en wat wij hiermee doen.