RCMC

Research Center for Material Culture

Wereldmuseum Amsterdam, Wereldmuseum Berg en Dal en Wereldmuseum Leiden presenteren het Research Center for Material Culture (RCMC).

Een instituut voor collectie gerelateerd wetenschappelijk onderzoek van internationaal topniveau. 

Een instituut voor collectie gerelateerd wetenschappelijk onderzoek van internationaal topniveau. De onderzoekstaak van de drie gefuseerde musea naar materiële cultuur worden hiermee ondergebracht in één gezamenlijk kenniscentrum. 

Lees meer op www.materialculture.nl

Onderzoeksthema's en projecten

De programma’s en onderzoeksprojecten van het RCMC richten zich op de historische en comtemporaine betekenis van onze collecties en de nationale- en wereldgeschiedenis waar deze deel van uitmaken. Maar ook in het bijzonder op de actuele maatschappelijke vraagstukken rondom onderwerpen als erfgoed, culturele identiteit en eigendom, die de voorwerpen uit de collectie stuk voor stuk oproepen. 

Congressen en events

Jaarlijks organiseert het Center diverse congressen en biedt het verschillende onderzoeksbeurzen en research associate posities aan. Onze congressen en events zijn confronterende en inspirerende verkenningen van hedendaagse vragen van musea en materiële cultuur.

Een van de projecten waar het RCMC zich mee bezig houdt is (SWICH): Sharing a World of Inclusion, Creativity and Heritage: Ethnography, Museums of World Culture and New Citizenship in Europe. Het is een vierjarige samenwerking tussen tien instellingen in Europa en wordt gesubsidieerd vanuit het Creative Europe programma van de Europese Unie. Het project onderzoekt de rol die etnografische en wereldculturen musea kunnen spelen in processen van burgerschap en deel uitmaken van het hedendaagse Europa.

Meer weten?

Wil je meer weten over het Research Center for Material Culture (RCMC)? Op de website van het RCMC vind je alle informatie over aankomende events, onderzoeksprojecten, fellowships etc.