ANBI

ANBI

Algemeen Nut Beogende Instelling

De Stichting stelt zich ten doel om zoveel mogelijk mensen kennis te laten maken met het wereldwijde culturele spectrum waarbij het zijn kennis over culturen buiten Europa relateert aan ontwikkelingen in Europa en de belevingswerelden van zijn bezoekers.

ANBI

Stichting Wereldmuseum Rotterdam
Willemskade 25 
3016 DM Rotterdam
KvK nr: 24383968

Doelstelling en missie

De Stichting stelt zich ten doel om zoveel mogelijk mensen kennis te laten maken met het wereldwijde culturele spectrum waarbij het zijn kennis over culturen buiten Europa relateert aan ontwikkelingen in Europa en in de stad Rotterdam en de belevingswerelden van haar bezoekers in het algemeen en van de Rotterdammers in het bijzonder. De Stichting heeft daarbij ook ten doel een ontmoetingsplaats te zijn voor Rotterdammers en anderen, waarbij de nadruk ligt op culturele uitwisseling vroeger en nu.

Missie

Het Wereldmuseum is een museum over mensen, dat wil inspireren tot een open blik op de wereld en bijdragen aan wereldburgerschap. Sinds 1 mei 2017 is het Wereldmuseum Rotterdam als partner verbonden aan het Nationaal Museum van Wereldculturen op basis van een in een samenwerkingsovereenkomst vastgelegde personele unie op het gebied van bestuur, management en toezicht. De twee stichtingen delen naast de collectie ook dezelfde missie.

Bestuurssamenstelling

De directie wordt gevoerd door algemeen directeur Marieke van Bommel en inhoudelijk directeur Wayne Modest. Voor de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt verwezen naar onderstaande tekst waarin tevens nadere informatie over relevante (neven)functies van de leden en de profielschets van de Raad is opgenomen.

Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid van het Wereldmuseum is conform de Museum CAO. De voorzitter en leden van de Raad van Toezicht vervullen hun functie zonder bezoldiging.

Jaarverantwoording

ANBI

ANBI-Logo