Wereldmuseum by bight

Missie

Inspireren tot een open blik op de wereld

Sinds mei 2017 werkt het Wereldmuseum Rotterdam nauw samen met het Nationaal Museum van Wereldculturen, dat bestaat uit het Tropenmuseum in Amsterdam, het Afrika Museum in Berg en Dal en Museum Volkenkunde in Leiden. Vanaf 2023 gaan deze musea verder onder de naam Wereldmuseum. Naast de collectie delen we ook een gezamenlijke missie: inspireren tot een open blik op de wereld en bijdragen aan wereldburgerschap. 

Museum voor Wereldburgers

Een eigentijds museum met een verbindende positie in de stad en een volwaardige plek in het Nederlandse en internationale museumlandschap. Dat is de toekomst die het Wereldmuseum, sinds de samenwerking met het Nationaal Museum van Wereldculturen die per 1 mei 2017 is gestart, voor ogen heeft. Een samenwerking waarbinnen beide organisaties de directie, het managementteam en de Raad van Toezicht delen; een krachtenbundeling die het Wereldmuseum in staat stelt om zijn Rotterdamse karakter te versterken en te profiteren van de kennis en kunde van het Nationaal Museum.

Het beste van twee werelden. Samen met Rotterdamse stadspartners en stakeholders ontwikkelen we een maatschappelijke programmering, die aansluit bij het multiculturele karakter van deze wereldstad en een nieuwe vaste opstelling, die de Rotterdamse collectie weer centraal zet.

Het Wereldmuseum wil, volgend uit de missie die het met de musea van het Nationaal Museum van Wereldculturen deelt, inspireren tot een open blik op de wereld en bijdragen aan wereldburgerschap. Dit doen we door een zo divers mogelijk publiek te laten zien dat mensen wereldwijd verbonden zijn. We hebben immers, naast de culturele verschillen, ook zoveel met elkaar gemeen. Dát is het nieuwe Wereldmuseum: een Rotterdams museum voor wereldburgers.

Missie NMVW

Wereldwijd staan mensen voor dezelfde levensvragen. De antwoorden die zij daarop geven, verschillen en zijn veelal cultureel bepaald. Wat ons verbindt zijn universele menselijke emoties. De objecten uit onze collectie zijn hier bij uitstek een getuigenis van. Zij vertellen stuk voor stuk een menselijk verhaal.

Verhalen over liefhebben, rouwen, vieren, versieren of vechten. Ze maken nieuwsgierig naar de enorme culturele diversiteit die de wereld rijk is. Deze authentieke vertellingen ontsluiten een wereld waarin iedereen met elkaar verbonden is. Door ons publiek en stakeholders actief te betrekken bij het verzamelen, duiden en delen van deze getuigenissen, vergroten we het besef van deze onderlinge verbondenheid. Zo inspireren we tot een open blik op de wereld. En dragen we bij aan wereldburgerschap. Dat is onze missie. 

In het Wereldmuseum ontdek je dat we op de verschillen na, hetzelfde zijn: mens. 

Rotterdam united

Het nieuwe Wereldmuseum wil een actieve en verbindende cultureel-maatschappelijke rol vervullen in de stad. Dit doen we door te kiezen voor actuele tentoonstellingsonderwerpen, een eigentijds verzamelbeleid, waar ook de nieuwe Nederlanders zich in herkennen en door maatschappelijke en educatieve activiteiten in en buiten het museum te ontwikkelen. Hiervoor gaan we structureel samenwerken met Rotterdamse stadspartners en stakeholders. In het programma Rotterdam United verbinden we kunstenaars, culturele- en wetenschappelijke instellingen en communities in de stad. Gedacht wordt aan events zoals het Hiphop Museum, waar artiesten, conservatoren en publiek met elkaar in gesprek gaan over de relatie tussen hiphop en de collectie. Zo creëren we gezamenlijk nieuwe publieksprogramma’s en onderzoeken we tegelijkertijd wat onze collectie voor hen kan betekenen.

“Het Wereldmuseum krijgt door de samenwerking met het NMVW weer de status die een wereldhavenstad als Rotterdam verdient.” 
Pex Langenberg, wethouder Mobiliteit, Duurzaamheid en Cultuur van de gemeente Rotterdam, mei 2017

Hoe wij onze missie doorvertalen in alles wat wij doen? Dat lees je in de EN NU.