Header Kelani Abass

Ontmoet de maker: Kelani Abass

Herinneren en herdenken van gebeurtenissen uit de geschiedenis

Maak kennis met Kelani Abass, één van de 22 kunstenaars uit de tentoonstelling A World in Common samengesteld door Tate Modern in London in samenwerking met Wereldmuseum Rotterdam. Ontdek meer over zijn interesse in fotografie en de culturele tradities in zijn werken.

Wat wekte je interesse in fotografie?

Ik ben altijd geïnteresseerd geweest in fotografische technieken.Mijn eerste kennismaking met lithografie liet me fotografie in een ander licht zien, zelfs voordat ik werd toegelaten op de kunstacademie, gebruikte ik foto's als referenties bij het uitvoeren van mijn werk. Toen realiseerde ik me dat ik het eigenlijk bij het schilderen en afdrukken kan integreren, maar het was niet de fotografie waarin ik geïnteresseerd was, maar wat mijn kunst zou kunnen zijn, of hoe ik mijn methodologie kan verbeteren en mijn ideeën kan implementeren.Mijn opvoeding is een andere factor, de relatie die ik had met mijn ouders in de oude boekdrukkerij van de familie.

Welke soort fotografie interesseert je het meest?  

Ik beschouw mezelf een introspectief persoon en als iemand die in verschillende landen en plaatsen heeft gewoond. Je zou kunnen zeggen dat mijn werk vooral "resoneert" met vragen die te maken hebben met identiteit en sociaaleconomische complexiteit binnen stedelijke ruimten en gebieden. 
Dat gezegd hebbende, vormen deze kwesties eerder het uitgangspunt voor vragen dan antwoorden. Mijn werk bestaat voornamelijk uit fotografische series, vaak open en onafgewerkt, waar ik in de loop van de tijd naar terugkeer, ingebed in fysieke en conceptuele assen die tegelijkertijd lokaal en globaal zijn.

Hoe zou je jouw artistieke stijl en aanpak omschrijven?  

Mijn artistieke onderzoek gaat voornamelijk over het archiveringsproces, het historische geheugen en het kruisen van persoonlijke herinneringen. Ik werk met oude foto's, oude stukken boekdrukmechanisme, stempels en letterhulzen.Mijn recente werk verkent het belang van materiële erfenis en onderzoekt hoe heden en verleden in elkaar overvloeien. Ik onderzoek de mogelijkheden die inherent zijn aan schilderen, fotografie en drukken met behulp van archiefmateriaal om persoonlijke verhalen te belichten tegen de achtergrond van sociale en politieke gebeurtenissen die ook een rol spelen in de tijd en het geheugen.

(Header credits: Kelani Abass, courtesy of 31 PROJECT, Paris; Casing History)

A World in Common is nu te zien t/m 25 augustus 2024.